Universitatea Tehnica "Gh.Asachi" Iasi - Fac. Automatica si Calculatoare
Proiectarea cu microprocesoare

 FRDN
Experiment nr. 5

 • L5.1 Denumire:


 • ARM Cortex M0/3 - comunicatii cu protocol RS232



 • E5.1 Prezentare generala, scop.


 • Experimentul prezinta o varianta de interconectare dintre PC si platformele de dezvoltare Infienon ARM XMC utilizand protocolul RS232v. Sunte explorate modulele UART implicate , componentle DAVE asociate precum si modurile de realizare a programelor pentru comunicatii. La sfarsitul alboratorului se vor detine informatii detaliate despre modul de implementare a unei cai de comunicatie cu protocol RS232V dintre PC utilizand aplicatie emulator pentru Terminal si XMC2Go/Boot Kit.

 • E4.3 Resurse:


 • - Platforma de dezvoltare XMC1100, cablu microUSB;
  - Extensie RS232, cablu serial Com;
  - PC cu aplicatie TeraTerm;


 • L5.4 Surse programe prototip:


 • Program transmisie string



  Program activare LED-uri


  Program vizualizare caractere PC



 • E4.5 Mod de desfasurare/urmarire experiment:

  • Analizati schema extensiei pentru comunicatii seriale cu protocol RS232 reprezentata in figura urmatoare:


  • Analizati schema platformei XMC2Go si identificati alocarea pinilor pentru comunicatii seriale asincrone;
  • Analizati schema platformei XMC1100 Boot Kit si identificati alocarea pinilor pentru comunicatii seriale conform Arduino Shield ;

  • Analizati documentatia tehnica a circuitului MAX 3232;



  • Instalati emulatorul de terminal TeraTerm;
  • Realizati proiecte cu programele prototip si urmariti executia identificand utilizarea componntelor Infineon DAVE pentru comunicatii seriale asincrone;


 • L4.6 Probleme propuse:


 • 1. Realizati o secventa program care emite catre PC un caracter ASCII ori de cite ori este apasat microintrerupatorul K din schema extensiei seriale;
  2. Realizati o secventa program care va emite catre PC codul caracterelor implicate in transmisiile de tip xon-xoff;
  3. Realizati o secventa program care va emite catre PC mesajul
  " mail devloper@ind.edu Succes cu ARM Cortex ";
  4. Realizati un program care va emite in bucla infinita un carcater prin intermediul interfetei seriale. Evidentiati cu osciloscopul caracterul emis;
  5. Realizati un program care va permite tranmisia unui caracter la cea mai mica viteza specificata de protocolul RS232.


 • L5.7 Experimentul poate fi extins pentru:


 • - Realizare echipamente IOT controlabile prin interfete seriale;
  - Realizarea periferice pentru computere;
  - Realizarea noduri active conectate in retele;
  - Realizarea instrumentatiei inteligente;
  - Dezvoltare solutii pentru Visible Light Communication;


 • L5.8 Referinte documentare:


 • © 2017 Fl. Pantilimonescu - Fac. Automatica si Calculatoare Iasi