Universitatea Tehnica "Gh.Asachi" Iasi - Fac. Automatica si Calculatoare
Proiectarea cu microprocesoare

 FRDN
Experiment nr. 6

 • L6.1 Denumire:


 • ARM Cortex M0/3 - interconectare in retele BlueTooth • E6.1 Prezentare generala, scop.


 • Experimentul exploreaza modul de configurare si interconectare a modulelor de comunicatii cu protocol BlueTooth si posibilitatile de interfatare si programare cu platformele XMC Boot kit si XMC2Go. Sunt explorate aplicatii Android pentru furnizarea mesajelor pe retele BT ce pot fi utilizate pentru operatii de control pentru echipamente mobile. La sfarsitul alboratorului se vor detine informatii detaliate despre modul de configurare a modulelor BT pentru operatii de pairing si transfer de date precum si despre modul de realizare a sistemelor active controlabile prin intermediul telefoanelor mobile si a vocii umane.

 • E6.3 Resurse:


 • - Platforma de dezvoltare XMC1100, convertoare USB-RS232 de tip FTDI ;
  - Extensie ByteDisplay compatibila Arduino , Module BT de tip RN42;
  - PC cu aplicatie TeraTerm;
  - Telefon mobil cu aplicatie de tip Terminal;
  - Telefon mobil cu aplicatie de tip BT Voice Control for Arduino; • L6.4 Surse programe prototip:


 • Program comunicatie telefon mobil - XMC1100


 • E6.5 Mod de desfasurare/urmarire experiment:

  • Interconectati convertorul USB- RS232 la modulul BT si PC confom schemei urmatoare:


  • Utilizand Device Manager examinati modul de realizare a comunicatiei seriale peste USB;

  • Se lanseaza teraTerm si se configureaza conform informatiilor furnizate de Device Manager astfel:


  • Se testeaza coenzile AT pentru modulul BT si se configureaza module salve;  • Se testeaza interconectarea telefoanelor mobile la PC;
  • Se analizeaza modul de interconectare aunui modul BT slave la XMC Boot kit conform reprezenarii din figura urmatoare;

  • Se realizaeaza in DAVE un proiect cu programul prototip si se urmareste executia pe platforma de dezvoltare XMC1100 Boot kit;
  • Se rezolva problemele propuse;


 • L6.6 Probleme propuse:


 • 1. Realizati o secventa program care va activa LED-urile de pe extensia ByteDisplay functie de mesajele trimise prin BT de la telefonul mobil;

  2. Realizati o conexiune BT intre 2 platforme XMC si puneti in evidenta realizarea corecta a comunicatiilor intre cele 2 sisteme;

  3. Identificati aplicatii pe Android care permit transmiterea prin BT a informatiilor despre sensorul de acceleratie de pe telefon si evidentiati pe PC+terminal+BT;

  4. Identificati aplicatii pe Android care permit recunoasterea cuvintelor si emierea de mesaje pe interfete BT - evidentiati pe PC+Terminal+BT;

  5. Utilizand telefonul mobil +aplicatii adecvate realizati o procedura de activare a LED-urilor de pe platforma XMC1100 Boot kit utilizand comenzi vocale.


 • L6.7 Experimentul poate fi extins pentru:


 • - Realizare structurilor de tip Persoanla Area Network;
  - Realizarea dispozitivelor de tip "Smart" capabile sa fie actionate prin intermediul telefoanelor mobile;
  - Realizarea echipamentelor medicale activabile prin voce;
  - Realizarea sistemelor audio in automobile; • L6.8 Referinte documentare:


 • © 2017 Fl. Pantilimonescu - Fac. Automatica si Calculatoare Iasi