Universitatea Tehnica Iasi - Fac. Automatica si Calculatoare
Proiectarea cu microprocesoare

 Sensor DS1820
Experiment Nr.7+

 • E7+.1 Denumire:


 • ARM Cortex M0/3/4 - interfatare cu senzori analogici


 • E7+.2 Prezentare generala/scop:


 • Experimentul de laborator urmareste explorarea modurilor de achizitie a datelor furnizate de catre senzorii cu iesiri analogice. Se urmareste dezvoltraea programelor focalizate pe utilizarea convertorului A/D din structurile ARM Cortex M0/3 -XMC1100 si a componentlor DAVE asociate. Sunt propuse exemple cu sensori sensibili la lumina si umiditate, celule fotovoltaice si potentiometre. La sfarsitul laboratorului se vor detine informatii de baza despre modul de atasare la platformele cu procesoare ARM cortex M0/3 a sensorilor prin intermediul convertorului A/D.


 • E7+.3 Resurse:


 • Platforme XMC100 boot kit, XMC2GO, potentiometre 5K, fotorezistente, sensori de umiditate rezistiv, celule fotovoltaice, Emulator Terminal pentru WINDOWS -TeraTerm. • E7+.4 Sursa program prototip:


 • Program prototip

 • E7+.5 Mod de desfasurare/urmarire experiment:

 • - Se analizeaza parametrii convertorului A/D din structura XMC1100;

  - Se examineza componentle DAVe pentru convertorul A/D

  - Se conecteaza potentimetrul de 5K la intraea A/D pentru obtinerea unei tensiuni vaqriabile utile pentru secventele de dezvoltare a aplicatiilor bazate pe sensori analogici;
  - Se realizeaza interconectarea la intraile A/D a sensorilor de lumina si se urmareste achizitia datelor;
  -Se realizaeaza interconectarea senzorilor de umiditate rezistivi si se urmareste achizitia datelor;

  - Se realizeaza un proiect cu programul prototip si se urmareste executia pe platforma XMC 1100 Boot kit;
  - Se rezolva problemele propuse;

 • E7+.6 Probleme propuse:

  • 1. Conectati sensorul fotorezistiv si nalizati modul de raspuns la stimuli luminosi;

  • 2. Conectati sensorul rezitiv de umiditate in ghiveciul unei plante si determinati parametrii de raspuns la variatia umiditatii solului;

  • 3. Realizati o secventa program care va permite semnalizarea optica sau acustica a conditiilor de umiditate excesiva;

  • 4. Puneti in evidenta sensibilitatea fotorezistentelor la lumina laser de culoare verde;

  • 5. Determinati parametrii de functionare a celuleor fotovoltaice (tensiune/curent functie de iluminare); • E7+.7 Experimentul poate fi extins pentru:

 • Dezvoltarea sistemlor de orientare pentru celule fotovoltaice;
  Dezvoltarea sistemlor de control a iluminatului public;
  Dezvoltarea sistemor de navigatie bazate pe sensori de lumina -TSL1420;
  Dezvoltarea sistemor automate de irigatie;
  Dezvoltarea echipamentelor medicale;
  Dezvoltarea instrumentatiei inteligente;
  Dezvoltarea aplicatiilor de tip artficial hand;


 • E7+.8 Informatii colaterale:

 • © 2018 Fl. Pantilimonescu - Fac. Automatica si Calculatoare