Universitatea Tehnica Iasi - Fac. Automatica si Calculatoare
Proiectarea cu microprocesoare

 Sensor DS1820
Experiment Nr.6

 • E6.1 Denumire:


 • FRDM - interfata pentru comunicatii cu protocol RS232


 • E6.2 Prezentare generala/scop:


 • Experimentul de laborator isi propune sa introduca notiuni de baza despre utilizarea modulului pentru comunicatii seriale asincrone din FRDM KL25 utilizind clase C++ adecvate. Parcurgerea experimentului va oferi prilejul dobindirii unor informatii detaliate despre detaliile de implementare a protocolului RS232 pe ARMmbed/FRDM.


 • E6.3 Resurse:


 • FRDM cu driver rs232 , Cablu comunicatii seriale, compilator c++ prin conexiune la www.mbed.org , Aplicatie tip TTY pentru WINDOWS

 • E5+.4 Sursa program prototip:


 • Program prototip


 • E6.5 Mod de desfasurare/urmarire experiment:


  • - Analizati in schema FRDM/3232 modul de implementare a specificatiilor protocolului RS232 ( nivele semnal, cablu, conectori, pini) ;

  • - Verificati alocarea pinilor din conectori pentru comunicatii seriale;
  • - Identificati interfetele seriale din structura Mbed ;
  • - Identificati interfetele seriale din structura FRDM;
  • - Analizati setarile aplicatiei Terminal si modul in care pot fi specificate caracteristicele protocolului RS232;
  • - Analizati modul de conectare a circuitului MAX 3232 si rolul acestuia;
  • - In sursa programului prototip identificati resursele din modulul UART implicate in transmisia/receptia datelor;
  • - Realizati fisierul BIN asociat programului prototip si urmariti executia acestuia pe FRDM , pe PC rulati o aplicatie terminal;
  • - identificati nivelele de semnal pe liniile de comunicatii seriale asincrone conform reprezentarii din figura urmatoare: • E6. Probleme propuse

 • ( In majoritatea cazurilor, pentru vizualizarea informatiilor, pe PC ruleaza emulator Terminal)
  1. Realizati o secventa program care emite catre PC un caracter ASCII ori de cite ori este apasat microintrerupatorul K2.
  2. Realizati o secventa program care va emite catre PC codul caracterelor implicate in transmisiile de tip xon-xoff.
  3. Realizati o secventa program care va emite catre PC mesajul
   " mail ion@ind.edu Succes cu FRDM! ".
  4. Realizati un program care va emite in bucla infinita un carcater prin intermediul interfetei seriale. Evidentiati cu osciloscopul caracterul emis.
  5. Realizati un program care va permite tranmisia unui caracter la cea mai mica viteza specificata de protocolul RS232.


 • E6.7 Experimentul poate fi extins pentru:


 • Comunicatiile de tip RS232 au cel mai larg spectru de utilizare in domeniul computerelor. Experimentul poate fi completat cu module care inlocuiesc cablul de transmisie cu alte medii ( laser, radio). Un modem atasat corespunzator, poate transforma FRDM intr-un nod activ capabil sa comunice in retele GSM.


  Ce se poate face interesant:
  Transmisie de tip RS232 utilizind diode laser.. • E6.8 Informatii colaterale: • © 2014 Fl. Pantilimonescu - Fac. Automatica si Calculatoare